Odtahov Sluba Praha - NON-STOP 603 436 950

Pohodlný způsob, jak se zbavit již nepotřebného vozidla,
které vám dlouho spolehlivě sloužilo.

Zákonná povinnost:

Novelizace zákona 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ukládá majiteli motorového vozidla před jeho trvalým vyřazením z registru motorových vozidel provést tzv. ekologickou likvidaci takového vozidla. Doklad, který po provedení ekologické likvidace obdržíte, posléze slouží jako potřebný podklad pro odhlášení z registru vozidel na příslušném úřadě.

Vyřešíme vše pohodlně za vás

Kontaktujte nás z pohodlí vašeho domova či kanceláře na naší 24 hodinové NON-STOP lince

603 436 950


Průběh ekologické likvidace
  1. Na místo, které si určíte, přijede naše odtahové vozidlo. Naloží váš vůz a odveze ho k ekologické likvidaci.
  2. Poté Vám doručíme zpět veškeré potřebné dokumenty pro dopravní inspektorát. Doručování dokumentů v oblasti Prahy probíhá obvykle stejný den večer, nejpozději v průběhu druhého dne. Pro mimopražské zákazníky jsou dokumenty zasílány pomocí expresních služeb České Pošty. Doručení je možné i osobně nebo jiným způsobem po dohodě.
Cena za ekologickou likvidaci vozidla:

Cena 1.700 Kč je konečná cena za všechny služby, zahrnující odtah vraku na území hl. m. Prahy, vyřízení veškerých dokumentů a jejich zpětné doručení. Samotná ekologická likvidace zahrnující rozebrání, vytřídění a recyklaci ekologicky závadných materiálu je ZDARMA.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Co vše budete k ekologické likvidaci vozidla potřebovat?
Doložit, že vozidlo je vaše:

Postačí Velký Technický Průkaz motorového vozidla nebo Malý Technický průkaz motorového vozidla.
Prokázat se potřebným dokladem, že jste skutečně majitelem - Občanský průkaz, Řidičské oprávnění nebo Pas.

Plná moc:

Vámi sepsaná plná moc. Plná moc NEMUSÍ být ověřená. Vzor na našich stránkách nebo k dispozici u řidiče odtahového vozidla na místě odtahu.
Vzor plné moci ZDE : DOC PDF

Vozidlo:

Na vozidle musí být výrobní číslo (VIN), pouze na štítku nestačí, musí být vyraženo do karoserie vozidla. Na vozidle pokud jsou Státní poznávací značky, nebo Registrační značky tak budou před likvidací sejmuty a přiložíme je k protokolu o ekologické likvidaci. Pokud nejsou, nahlásíte jejich ztrátu či zcizení.

Stav vozidla:

Vozidlo může být v jakémkoliv stavu poškození, musí však obsahovat veškeré hlavní kovové části představující hlavní část karoserie, motor, převodovku, nápravy apod. Chybí-li něco z jmenovaných částí, je nutné připočíst přirážku (viz níže).


Často kladené otázky při ekologických likvidacích vozidel:
Musím skutečně nechat ekologicky zlikvidovat vozidlo, nejde odhlásit jinou cestou?

Bohužel podle platných zákonů je jedinou cestou jak odhlásit vozidlo z registru, a tedy se vyhnout poplatkům, jeho ekologická likvidace.

Můžu si auto ekologicky zlikvidovat sám?
Ekologické likvidace vozidel může provádět pouze akreditovaný subjekt s patřičným povolením, který o likvidaci vydá protokol. Majitel si tedy nemůže auto sám ekologicky zlikvidovat.

Co je to ten „protokol o ekologické likvidaci?“

Je to důležitý a potřebný dokument, který obsahuje informace o ekologickém zlikvidování vozidla a slouží jako nezbytný dokument pro odhlášení auta z evidence. Protokol musí být vydán pouze certifikovanou společností a každý z protokolů je označen unikátním číslem elektronicky získaným z hlavního počítače ministerstva dopravy. Pravost protokolu je ověřována v momentě odhlašování na dopravním inspektorátu. My vám tento protokol předáme s jistotou, že likvidace je platná a byla provedena podle posledních platných zákonů a nařízení.

Jak hodně kompletní musí být vrak, aby byla likvidace bez poplatku?
Vrak musí obsahovat hlavní části jako je hlavní část karoserie, motor, převodovka, nápravy, popřípadě nosný rám. Kola, některé příslušenství motoru (rozdělovač, startér, alternátor atd.), nebo interiér nemusí vrak obsahovat. Vozidlo může být i plně shořelé.

Příplatky za chybějící části vraku:
Akumulátor - 500 Kč
Motor - 1.000 Kč
Převodovka/diferenciál - 500 Kč
Katalyzátor (pouze u vozů, kde byl z výroby) - 1.200 Kč
Krycí plechy (kapota, dveře, kufr) - 200 Kč/kus
Náprava - 600 Kč

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Může být dán vrak k likvidace včetně provozních náplní?

Ano, vrak vozu může obsahovat veškeré provozní náplně, včetně autobaterie, paliva, brzdové kapaliny, oleje, nemrznoucí kapaliny a jiných.

Musím být přítomen u likvidace vozidla?
Ne, vůbec to není nutné. Stačí předat vozidlo řidiči odtahového vozidla spolu s plnou mocí a my vám zpět domů, nebo do kanceláře, přivezeme veškeré potřebné dokumenty k odhlášení vozidla.Je možné ekologicky zlikvidovat vozidlo s instalovaným pohonem na LPG?

Ano, je to možné, ovšem pouze za předpokladu, že tlaková nádrž bude z auta z bezpečnostních důvodů buď zcela vyjmuta, nebo bude rozdělena na dvě poloviny (rozříznuta), popřípadě, nejde-li jinak, tak bude alespoň vytvořen v plášti nádrže otvor o rozměrech minimálně 10x10 cm.

Jaké typy vozidel jste schopni ekologicky zlikvidovat?

K likvidaci přebíráme standardně vozidla osobní a dodávkového typu.

V případě lehkých nákladních nebo zemědělských vozů kontaktujte naší NON-STOP linku 603 436 950.

Jak probíhá platba za službu?

Standardně se za službu platí po vykonané službě v momentě předání protokolu o ekologické likvidaci našemu kurýrovi.

Potřebuji zlikvidovat více vozů, poskytujete slevu?

V případě požadavku na odtah 2 vozů najednou je poskytována sleva ve výši 500 Kč.
Celkem tedy 2.700 Kč za odtah 2 vozidel na území hl. m. Prahy. Nejsem z Prahy, jaké je řešení?

Neváhejte a kontaktuje naší NON-STOP linku 603 436 950, bude Vám nabídnuta možnost k vaší spokojenosti.

Vozidlo jsem předal k likvidaci, ale potřeboval bych si z něho odmontovat některé náhradní díly, je to ještě možné?

Ne, není, jakmile byl vůz předán k ekologické likvidaci, jsou na vozidle okamžitě zahájeny úkony k jeho rozebrání a sešrotování a není tedy možné později z auta cokoliv vyjmout. Před předáním si proto z auta v případě potřeby odmontujte veškeré pro vás hodnotné příslušenství nebo díly.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.